Klíč k otevření kurzu obdržíte u pana učitele Spružiny.
  • Savci
  • Biologie člověka
  • Genetika
  • Poskytování první pomoci
  • Člověk, zdraví, budoucnost