Klíč k otevření kurzu obdržíte u pana učitele Spružiny.