Klíče k otevření všech kurzů obdržíte u pana učitele Spružiny

 • O látkách
 • O silách
 • O částicích
 • Jak měříme a vážíme
 • O teplotě
 • O elektrickém proudu 
 • Pohyb těles
 • Síla
 • Světelné jevy
 • Mechanické vlastnosti kapalin
 • Mechanické vlastnosti plynů
 • Práce, energie, teplo
 • Elektromagnetické jevy