Klíč k otevření kurzu obdržíte u paní učitelky Mrkvové.