Úvod do zeměpisných znalostí, začátek učiva 6. ročníku.
Klíč k otevření kurzu obdržíte u pana učitele Spružiny.

Stručný přehled základního učiva o světadílech a oceánech. Učivo 2. pololetí 6. ročníku a celého 7. ročníku ZŠ.  

Klíč k otevření kurzu obdržíte u pana učitele Spružiny.

Učivo týkající se České republiky v rozsahu pro základní školu. Převážně 8. ročník ZŠ.

Klíč k otevření kurzu obdržíte u pana učitele Spružiny.

Pohled na svět v r.2007 v souvislostech. Dotýká se globálních problémů, pohlíží na celosvětové hospodářství, obyvatelstvo světa a významná místa světového cestovního ruchu.
Klíč k otevření kurzu obdržíte u pana učitele Spružiny.