Klíče k otevření všech kurzů obdržíte u pana učitele Spružiny

 • Úvod do chemie
 • Vlastnosti látek
 • Částicové složení látek 
 • Vzduch, kyslík, vodík
 • Projekt Voda
 • Halogeny
 • Kyseliny a zásady
 • Uhlovodíky
 • Polokovy
 • Kovy
 • Halogenidy
 • Oxidy
 • Sulfidy
 • Deriváty uhlovodíků
 • Soli karboxylových kyselin
 • Soli
 • Projekt Ropa 
 • Přírodní látky
 • Chemické reakce a děje
 • Základní chemické výpočty
 • Výroby paliv a energie
 • Chemie ve službách člověka
 • Projekt Alternetivní zdroje energie
 • Projekt Plasty
 • Hasicí přístroje a jejich přehled