Klíče k otevření všech kurzů obdržíte u pana učitele Spružiny.