Francouzština - materiály, cvičení a slovní zásoba k jednotlivým konverzačním tématům.
Klíč k otevření kurzu obdržíte u paní učitelky Matulové nebo u pana učitele Spružiny.