Klíč k otevření kurzu obdržíte u paní učitelky Fialové nebo u pana učitele Spružiny.

Klíč k otevření kurzu obdržíte u paní učitelky Kalafutové nebo u pana učitele Spružiny